Filosofia e medicina in Italia fra medioevo e prima età moderna (Quatrièmes rencontres de la Societas artistarum, Milano 7-8 novembre 2019)

La quatrième rencontre internationale de la Societas artistarum aura lieu à Milan les 7 et 8 novembre 2019, sur le thème Filosofia e medicina in Italia fra medioevo e prima età moderna (org. Luca...